facebook

zespol.Aleksandra Jasielskansp 94

dr hab. Aleksandra Jasielska jest psychologiem, samodzielnym pracownikiem naukowym, adiunktem w Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej zainteresowania badawcze dotyczą potocznego rozumienia emocji oraz psychologii reklamy ze szczególnym uwzględnieniem konsumentów podatnych na zranienie w związku z czym zajmuje się problematyką kindermarketingu w ujęciu psychologicznym. Prowadzi szkolenia i warsztaty umiejętności w dotyczące sfery poznawczej, grupy rozwoju osobistego dla dorosłych i młodzieży oraz spotkania indywidualne. Jest konsultantem merytorycznym miesięcznika parentingowego „Twoje Dziecko”. Ukończyła dwuletni Program Edukacji psychologicznej w zakresie Terapii Gestalt w Ośrodku Terapii Gestlat Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Praktyków w Krakowie . Posiada certyfikat Praktyka NLP uzyskany w Instytucie Miltona H. Ericksona w Berlinie. Obecnie kształci się w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej.

W Poradni zajmuje się:

  • terapią indywidualną dorosłych i młodzieży
  • pomocą w kryzysach życiowych
  • konsultacjami i poradnictwem dla rodziców
  • warsztatami umiejętności poznawczych dla wszystkich grup wiekowych
  • warsztatami umiejętności emocjonalnych dla wszystkich grup wiekowych