facebook

zespol.Agnieszka Przybylaknsp 94

Agnieszka Przybylak ukończyła psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalność psychologia kliniczna. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i rodzicami. Prowadzi zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci, rozwijanie umiejętności społecznych, wspieranie rozwoju emocjonalnego. Posiada doświadczenie w tworzeniu programów terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej ADHD, w pracy z dzieckiem z zaburzeniami zachowania – Trening Zastępowania Agresji. Jest autorką programów i projektów profilaktycznych i wychowawczych. Prowadzi warsztaty dla rodziców rozwijające umiejętności wychowawcze. Ukończyła Studia Podyplomowe z zakresu Psychoprofilaktyki na UMCS Lublin oraz z zakresu Nauk o Rodzinie ATK Warszawa. Jest Instruktorem Technik Umysłowych. Nagrodzona Nagrodą Prezydenta Miasta Poznania.

W poradni zajmuje się:

  • prowadzeniem warsztatów dla dzieci i młodzieży
  • prowadzeniem konsultacji dla rodziców
  • prowadzeniem terapii dla dzieci