facebook

Klausa-Wartacz

Joanna Klausa-Wartacz

Filolog  polski i klasyczny, doktor nauk humanistycznych. Rozległe doświadczenie pedagogiczne zdobywa od dekady dzięki  pracy z uczniami szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum, a także ze studentami, co daje jej szeroki i wielostronny ogląd procesów dydaktycznych i systemu nauczania. Autorka licznych studiów zamieszczonych w książkach zbiorowych oraz artykułów naukowych publikowanych na łamach czasopism „Polonistyka”, „Classica Wratislaviensia”, „Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae”, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka”, „Pro Arte”, „Nowy Filomata”, „Podteksty”. Opublikowała książkę Owidiusz polskich romantyków. Inspiracje, nawiązania, analogie.

Owidiusz