facebook

Świat zmienia się coraz szybciej. Nawet jednemu pokoleniu zdarza się żyć w co najmniej dwóch erach całkowicie różnych technologicznie, ekonomicznie czy obyczajowo. Zmieniają się systemy ekonomiczne, systemy społeczne i systemy wartości – a najszybciej i najbardziej radykalnie zmienia się nasza wiedza o życiu i świecie oraz sposoby jej zdobywania. Powszechny dostęp do Internetu pozwala każdemu na bieżąco śledzić postęp i najnowsze trendy w nauce, literaturze i sztuce. Tradycyjne programy szkolne nie nadążają za tymi zmianami. Nauczyciel nie jest już w stanie wiedzieć wszystkiego – nawet w swojej wąskiej dziedzinie.

Wojciech EichelbergerWojciech Eichelberger

Psycholog, Coach, Trener, Psychoterapeuta. Współtwórca Laboratorium Psychoedukacji, założyciel i dyrektor Instytutu Psychoimmunologii IPSI w Warszawie, specjalizującego się w szkoleniach i coachingu antystresowym. Zwolennik koncepcji terapii integralnej, która – oprócz psychiki – bierze pod uwagę także ciało, energię i duchowość człowieka.
Publicysta, autor i współautor wielu popularnych książek z pogranicza psychologii, antropologii i duchowości (m.in.: „Jak wychować szczęśliwe dzieci”, „Pomóż sobie. Daj światu odetchnąć”). Felietonista miesięcznika „Zwierciadło”.

Minął czas niepodważalnych prawd i niewzruszonych autorytetów. Dynamicznie zmienia się rynek pracy – w przyszłości będzie potrzebował specjalistów w dziedzinach, których obecnie nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Wszystko to sprawia, że systemy edukacji, szkoły i nauczyciele muszą na nowo zadać sobie pytanie, jak i czego uczyć młodych ludzi, aby:

  • edukować – czyli nadążać za tempem zmian w nauce i w świecie oraz efektywnie przekazywać uczniom najnowszą wiedzę i sposoby poszukiwania informacji,
  • wspierać i rozwijać ich naturalne uzdolnienia i talenty,
  • wychowywać – czyli przygotowywać ich do trudów i radości życia, nie zaniedbując właściwych dla ich grupy wiekowej potrzeb psychofizycznego rozwoju,
  • wdrażać ich do pracy i współpracy oraz do samodzielnego poruszania się na konkurencyjnym i nieprzewidywalnym rynku pracy.

Tak pojmowana, współczesna edukacja jest wielkim wyzwaniem, wymagającym od szkoły i nauczycieli odwagi, aby porzucić stare sposoby myślenia i działania, otwarcia się na przyszłość, na zmianę i na rzeczywistość oraz nieustannego dokształcania się i troski o rozwój osobisty wszystkich osób zaangażowanych w to przedsięwzięcie. Liceum Akademickie w Poznaniu postanowiło podjąć to wyzwanie, tworząc swój unikalny autorski program i model edukacji, który przygotowuje ciała, serca i umysły młodych ludzi do życia w coraz szybciej zmieniającym się i coraz bardziej wymagającym świecie.

Wojciech Eichelberger

współtwórca programu Liceum Da Vinci