facebook

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

3 września 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna

24 – 31 grudnia 2018 r.

Ferie zimowe 

14 – 27 stycznia 2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

18 – 23 kwietnia 2019 r.

Zakończenie zajęć w klasach
trzecich

26 kwietnia 2019 r.

Egzamin maturalny

6 maja 2019 r. (język polski)

7 maja 2019 r. (matematyka)

8 maja 2019 r. (język angielski)

Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2019 r.

Ferie letnie

24 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.

Dni wolne

2  listopada 2018 r.
29 kwietnia 2018 r.
30 kwietnia 2019 r.
2 maja 2019 r.